De laatste drie jaar als docent aan een scholengemeenschap in Zeeuws-Vlaanderen was ik tevens vertrouwenspersoon voor leerlingen, docenten en ondersteund personeel. Tevens voor drie andere scholengemeenschappen van de stichting.

De meeste klachten wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag kon ik na hoor en wederhoor en een gesprek onder mijn leiding in der minne schikken. Er waren ook ernstige klachten die gevolgen hadden voor de daders. Zo ook met de klacht van Natasha een meisje van net 16 tegen haar docente Sara van 39 jaar. Voor het eerst moest ik constateren dat een klacht niet gegrond was en zelfs dat het zogenaamde slachtoffer een smerig spelletje had gespeeld en waarschijnlijk nog speelt op een andere school.

Natasha was aan het begin van het schooljaar voor het eerst op het Atheneum gekomen. Zij was een doortrapte meid die van een andere school was weggestuurd wegens het verleiden van een vrouwelijke docent. Die docent was voor haar gezwicht maar Natasha had bij hoog en bij laag beweerd dat zij het onschuldige slachtoffer was. De docente werd ontslagen en heeft het onderwijs verlaten. Bij de docenten van het Atheneum was hier niets bekend gemaakt door de rector en zo kon Natasha gewoon opnieuw beginnen en een docente verleiden en in ellende storten.

Sara had haar hele leven gevochten tegen haar volgens de dominee tegennatuurlijke verlangens, die den Heere een gruwel zijn, en waar hij met dreiging van hel en verdoemenis over preekte. Terwijl de verleidingen zo groot voor haar waren van de jonge meiden met hun strakke naveltruitjes waar hun borsten door heen prikten en hun korte rokjes waar ze bijna hun broekjes kon zien. Natasha ging uiterst geraffineerd te werk en had na een les van een docente aan een meisje gevraagd: “Die is zeker lesbisch?” terwijl ze donders goed wist dat die getrouwd was en 2 kinderen had. “Hoe kom je er bij, Sara en Anke die zijn lesbisch. Anke heeft een relatie maar Sara heeft volgens iedereen nog nooit een relatie gehad” had het meisje gezegd. Anke was een jonge vrouw maar Sara leek haar mooi doel om uit de kleren te krijgen en haar te verleiden tot seks.

Natasha probeerde met alle middelen de aandacht van Sara op zich te vestigen. Zo reageerde ze expres niet toen Sara tijdens de les iets aan vroeg en zelfs gaapte. Sara liet haar nablijven en vroeg wat er aan de hand was. Ze kreeg een hartverscheurend verhaal te horen. Haar moeder ontving na haar scheiding het jaar daarvoor steeds weer andere mannen thuis. Die ‘s nachts bleven en Natasha had er de dag daarvoor iets over gezegd en had van haar moeder een pak slaag gekregen. Die man had haar naakt opgesloten in het fietsenhok en haar ook nog onzedelijk aangeraakt. Sara vond het verschrikkelijk en verwees haar naar mij. Maar dat was niet de bedoeling van Natasha.

Geregeld hoorde Sara die verhalen aan en wist niet wat te doen. Op een vrijdagavond, ze wilde net naar bed gaan, werd er gebeld. Door de pas aangeschafte videobel zag ze dat net Natasha was die voor haar deur stond. Ze ging naar beneden en liet haar binnen. Natasha wierp in zich haar armen en zei dat haar moeder haar weer in het fietsenhok had gezet. De deur had ze niet goed afgesloten en Natasha was ontsnapt maar wist niet waar naar toe te gaan. Eigenlijk wilde de huichelaarster Sara niet lastigvallen maar ze had geen andere keus. Sara vond het verschrikkelijk voor het jonge meisje en nam haar mee naar de huiskamer en zette thee. Nu viel het haar op dat Natasha nauwelijks gekleed was met een blouse met een scheur er in en een uiterst kort rokje. Sara had niet in de gaten dat het verhaal niet consistent was. Ze was naakt opgesloten maar waar kwamen die kleren vandaan die ze aan had.

Sara haalde een trui van haar van boven en toen ze weer beneden kwam deed Natasha haar blouse uit en zag Sara dat ze geen bh aan had en Sara haar blote borsten kon zien. Ze probeerde er niet naar te kijken bang om in verzoeking te raken. Maar de geest is gewillig maar het vlees is zwak (Matteüs 26:41) en Sara bleef kijken ook toen Natasha haar borsten spande en ze groter leken. Alle jarenlang onderdrukte verlangens kwamen naar boven en Sara verlangde ernaar dat het meisje zich helemaal zou uitkleden en dat zij ook haar kutje zou mogen zien. Natasha had donders goed in de gaten dat ze aan de winnende hand was en deed haar korte broekje uit. Ze had alleen nog een uiterst klein wit broekje aan waar haar gleufje goed te zien was.

Sara wilde zo graag het kutje van het meisje zien en toen Natasha ronddraaide en haar billen liet zien zien maar haar broekje wel iets omlaag schoof was Sara door het dolle heen. Ze smeekte het meisje haar broekje uit te doen. Maar Natasha weigerde en zei dat ook Sara zich moest uitkleden en haar borsten aan haar laten zien. Alle remmen waren weg bij Sara en ze deed haar blouse uit en liet haar rok zakken. Met trillende handen maakte de sluiting van haar bh los en na enige aarzeling liet zij haar borsten aan het meisje zien. Ze smeekte nu dat Natasha haar broekje zou uitdoen maar Natasha die wist dat Sara volledig aan haar overgeleverd was veranderde van toon en beval Sara haar broekje uit te doen.

Sara die nu ook begreep dat zij zich had te onderwerpen aan het meisje liet haar broekje zakken en liet haar kut aan haar zien. Natasha beval Sara haar handen op het hoofd te leggen en zo te blijven staan. Ze pakte haar mobieltje en maakte foto’s waar Sara helemaal op stond maar ook van dichtbij van haar borsten en kut. “Mooi voor school” kreeg Sara te horen. “Omdraaien jij, benen spreiden en vooroverbuigen en zo kon Natasha de kut van Sara nog beter bekijken en fotograferen en tussen haar benen door haar hangende borsten. Voor Sara was het nu wel duidelijk dat het Natasha niet ging om seks maar om haar zo veel mogelijk te vernederen en te ontluisteren. Vooral toen ze in de hoek moest gaan met haar gezicht naar de muur en haar handen op haar hoofd.

Elke keer dat ze haar handen liet zakken kreeg ze een pets op haar blote billen. Pas tegen een uur mocht ze uit de hoek komen en moest mee naar boven en werd opgesloten in de logeerkamer. Sara knielde voor het bed en ze kreeg verschrikkelijk spijt van wat ze had laten gebeuren. Maar spijt komt na de zonde. Na een doorwaakte nacht stond ze op en merkte de de logeerkamer niet langer op slot was. Ze kleedde zich aan en spoedde zich naar het huis van dominee om haar zonden te belijden. Ze verwachtte een donderpreek over zich heen te krijgen maar tot haar verbazing verwees hij naar Joh. 8:3-11 en Matteüs 26:41. Bemoedigd ging ze huiswaarts.

De maandag daarop ging Sara met lood in de schoenen naar school. Na het eerste lesuur werd ze verzocht zich bij mij te melden. Natasha had een klacht ingediend wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag van Sara. Na hoor en wederhoor en een gesprek met de dominee kwam ik tot de conclusie dat er van de aanklacht van Natasha niets klopte. Natuurlijk Sara was niet geheel onschuldig. Natasha werd van school gestuurd en ook de rector werd ter verantwoording geroepen. Hij de docenten moeten inlichten over het verleden van Natasha. Dat had veel ellende kunnen besparen.

N.B.

Joh. 8:3-11

En de Schriftgeleerden en de Farizeën brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij? En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde. En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar. En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde. Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande. En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.

Matteüs 26:41

Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen