knufffelen

  • Kon ik er maar met iemand over praten.

    Mijn dochter, die in Zeeuws-Vlaanderen woont maakte mij attent op de schrijnende situatie waarin Martine, een oud-leerlinge van mij, is terechtgekomen. Ik heb contact met haar

    ...

Sponsors